Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste návštěvníkem našich webových stránek a popřípadě odběratelem novinek, poskytujete nám své osobní údaje. My vaše údaje zpracováváme a za jejich bezpečnost odpovídáme.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: [email protected]

Naše webová adresa je: https://objev-svet.cz.

Proč shromažďujeme informace?

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně dotazu/dodání služby.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 1 rok od naší poslední komunikace.

Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Správcem osobních údajů je Ondřej Musil, 1. Máje 763, Kaplice, IČO: 08585571.

Správce osobních údajů vaše údaje zpracovává a určuje, za jakýmn účelem budou osobní údaje zpracovány.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie. 

Předávání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje zpracovává správce Ondřej Musil a společnost Google (Google Analytics), jejichž zpracování spočívá v uchování osobních údajů na zabezpečených serverech.

Naše webové stránky tak mohou odesílat žádosti do API třetích stran prostřednictvím webového prohlížeče návštěvníka webu za účelem načtení informací (jako je počet komentářů, počet „lajků“, počet sdílení…). Tento požadavek odeslaný webovým prohlížečem může zahrnovat IP adresu, kterou pak může vidět třetí strana, odk ter je vyžadována. Tento požadavek API nezahrnuje žádné jiné osobní údaje uživatele webu než IP adresu.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jaká máte práva?

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 16. 07. 2023